არაყის "კრისტალი" წარმოების ხერხი = Method for Production of Vodka “Crystal” : გამოგონების პატენტი = Patent for invention :(11) GE P 1999 1751 B : (51) C 12 G 3/06 (IPC, 2006) / ნათელა ბასილაძე, გურამ ფერაძე, რამაზ მესხი, ჯემალ მესხი, ვლადიმერ ნინოშვილი. - ქ. მცხეთა : საქპატენტი, პატენტის გამოქვეყ.თარიღი და ბიულეტენის ნომერი (45): 1999 06 10 # 7. - გამოგონებაზე პატენტის სრული ტექსტი - 3 გვ. ;

1.ტექნიკური შედეგი. ორგანოლეპტიკური მახასიათებლების გაუმჯობესება და ასორტიმენტის გაფარ- თოება. 2.არსი. არაყის წარმოების ხერხი ითვალისწინებს დარბილებული წყლის დამუშავებას უკუოსმოსით, სპირტის გაზავებას დარბილებული წყლით 93-95 მოც%-მდე, ნა- ზავის გაწმენდას გააქტიურებული ნახშირით და მოლეკულური სორბციის მეთოდით, წყალ-სპირტის 40 მოც%-იანი ნაზავის მიღებას და მიღებულ ნაზავში ორცხო- ბილას არომატული სპირტის დამატებას, რომლის შემცველობა საერთო მოცულობის 2-3%-ს შეადგენს, რის შემდეგაც წარმოებს ნაზავის გაწმენდა გააქტიურებული ნახშირით, მიკროფილტრაცია და ჩამოსხმა. 3.გამოყენების სფერო. კვების მრეწველობა, ლიქიორ-არაყის წარმოება

1751 ge B 1999-06-10 published Sakpatenti

საგნობრივი რუბრიკები:
ალკოჰოლიანი სასმელები
კვების მრეწველობა
ლიქიორ-არაყის წარმოება
სასმელები
კრისტალი
არაყი

სხვა ავტორები: ბასილაძე, ნათელა , გამომგონებელი ; ფერაძე, გურამ , გამომგონებელი ; მესხი, ჯემალ, , გამომგონებელი ; მესხი, რამაზ , გამომგონებელი ; ნინოშვილი, ვლადიმერ, , გამომგონებელი ;

საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - საქპატენტი

C12G3/06

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას