საქართველო : ანოტირებული ბიბლიოგრაფიული საძიებელი. № 1 / საქ. პარლამენტის ეროვნ. ბიბ-კა. - თბილისი, 2000. - 65 გვ.

საგნობრივი რუბრიკები:
საქართველო
ქართველოლოგია
ბიბლიოგრაფია

საქ. პარლამენტის ეროვნ. ბიბ-კა

UDC:

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას