არაყის "მედეა" წარმოების ხერხი = Method for Production of Vodka “Medea” : სასარგებლო მოდელის პატენტი [ = Patent for utility model] : (11) GE U 1998 389 Y : (51) C 12 G 3/04 (IPC, 2006) / ზურაბ კაკაბაძე. - ქ. მცხეთა : საქპატენტი, პატენტის გამოქვეყ.თარიღი და ბიულეტენის ნომერი (45): 1998 09 25 # 11. - სასარგებლო მოდელზე პატენტის სრული ტექსტი -3 გვ. ;

1. ტექნიკური შედეგი ტექნოლოგიური პროცესის გამარტივება, მზა პროდუქციის ხარისხის ამაღლება და ალკოჰოლიანი სასმელის ასორტიმენტის გაფართოება. 2. არსი არყის წარმოების ხერხი ითვალისწინებს წყლის მომზადებას და მასში სპირტის შერევას, ნაზავში მინერალური მარილების შეტანას "ბორჯომის" ტიპის მინერალური წყლებით, 1000 დალ-ზე 220 ლ. რაოდენობით, აგრეთვე საჭირო სარეცეპტურო ინგრედიენტების შეტანას, ამსათან, მათი ნაზავში შეტანის შემდეგ წარმოებს ელექტროლიზი ვერცხლის ელექტროდის მეშვეობით 10-15 წუთის განმავლობაში და სტაბილიზაცია 1000-1500 ა/მ დაძაბულობის მაგნიტურ ველში 15-20 წუთის განმავლობაში, ფილტრაციას, დაყოვნებას 48 საათი და ჩამოსხმას. 3. გამოყენების სფერო ლიქიორ-არყის წარმოება

389 ge Y 1998-09-25 published Sakpatenti

საგნობრივი რუბრიკები:
ლიქიორ-არყის წარმოება
ალკოჰოლიანი სასმელები
სასმელები
არაყი
მედეა
კვების მრეწველობა

სხვა ავტორები: კაკაბაძე, ზურაბ, , გამომგონებელი ;

საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - საქპატენტი

C12G3/04

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას