ირემაშვილი, იოსებ

სტალინი და საქართველოს ტრაგედია = Stalin und die tragodie Georgiens / თარგმ. მაია ბადრიძის და რუსუდან ზექალაშვილისა ; რედ.: დარეჯან კუხიანიძე ; ასოციაცია "ქართული კულტურა საქართველოში და მის საზღვრებს გარეთ". - თბილისი , 2006 (შპს "ფავორიტი"). - 138 გვ. : ფოტ.

წიგნში აგრეთვე: უცნობი ირემაშვილი. საარქივო მასალა და წერილები.

9992869194


სტალინი, იოსებ, მარქსიზმ-ლენინიზმის თეორეტიკოსი, პროპაგანდისტი, ცკ-ის გენერალური მდივანი, 1879-1953 პოლიტიკური ლიდერი,

სტალინი, იოსებ საქართველოს ისტორია

329.150.1(092 სტალინი) + 821.353.1-94 + 94(479.22)"19"

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას