ლიქიორი "კაკაო" = Liqueur “Cocoa” : სასარგებლო მოდელის პატენტი [ = Patent for utility model] : (11) GE U 1999 471 Y : (51) C 12 G 3/04 (IPC, 2006) გულნარა ღვალაძე. - ქ. მცხეთა : საქპატენტი, პატენტის გამოქვეყ.თარიღი და ბიულეტენის ნომერი (45): 1999 05 05 # 6. - სასარგებლო მოდელზე პატენტის სრული ტექსტი - 3 გვ. ;

1. ტექნიკური შედეგი კვებითი ღირებულების ამაღლება და ასორტიმენტის გაფართოება. 2. არსი ლიქიორი შეიცავს მას%: 12-14 კაკაოს, 28-30 შაქარს, 28-30 რძეს, 0,003- 0,004 ვანილინს, დანარჩენ სპირტწყალხსნარს. 3. გამოყენების სფერო კვების მრეწველობა, კერძოდ ლიქიორ-არაყის წარმოება.

471 ge Y 1999-05-05 published Sakpatenti

საგნობრივი რუბრიკები:
ალკოჰოლიანი სასმელები
ლიქიორი
სასმელები
კაკაო
კვების მრეწველობა
ლიქიორ-არაყის წარმოება

სხვა ავტორები: ღვალაძე, გულნარა , გამომგონებელი ;

საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - საქპატენტი

C12G3/04

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას