რუსთაველი, შოთა, (1160-12??)

ვეფხისტყაოსანი / შოთა რუსთაველი ; [სარედ. კოლ.: ალ. ბარამიძე, კ. კეკელიძე, ა. შანიძე ; ილ. მხატვ. ს. ქობულაძისა]. - თბილისი : სახელგამი, 1951. (ბეჭდვ. სიტყვის კომბინატი). - 386 გვ. : 1 ფ. პორტრ., 11 ფ. ილ.

შენიშვნები: ი. გრიშაშვილის ბიბლიოთეკა-მუზეუმის კატალოგი.
დანართი: ლექსიკონი, შედგ. ი. აბულაძის მიერ. გვ. 336–383.
ფორზაცზე: „ი. გრ. 1951. 20 ივნისი“.
თავფურცელთან ჩადებულ ქაღალდზე: „1148-ნამდვ.; 1149 – ყალბია“.
გვ. 388. გაზეთიდან ამოჭრილი ანონიმური რეცენზია „შოთა რუსთაველის პოემის ახალი გამოცემა“ მინაწერით: „კომუნისტი“, 1951, № 143, 20 ივნისი“.


საგნობრივი რუბრიკები:
ქართული პოემა
ქართული ლიტერატურა
ქართული მწერლობა

სხვა ავტორები: ბარამიძე, ალექსანდრე, ; კეკელიძე, კორნელი, ( 1879–1962 ); შანიძე, აკაკი, ; ქობულაძე, სერგო, ( 1909-1978 );

UDC: 821.353.1-13

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას