ტივაძე, გიორგი

შუა საუკუნეების ისტორია. წ. 2 : [ევროპის ქვეყნების ისტორია XII ს.-XVII ს. პირველი ნახევარი] : [სახელმძღვ. სტუდენტებისათვის] / გიორგი ტივაძე. - თბ. : თბილ. უნ-ტის გამ-ბა, 1970. - 491 გვ.

საგნობრივი რუბრიკები:
შუა საუკუნეების ისტორია - სახელმძღვანელოები უმაღლესი სასწავლებლებისათვის
ევროპის ქვეყნების ისტორია, XII-XVII ს.ს.

UDC: 94(100)"04/14"(075.8) + 94(4)"11/16"

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას