კინწურაშვილი, თამარ, (1970-)

ევროინტეგრაციის საკითხთა კომუნიკაციისა და ინფორმაციის შესახებ საქართველოს მთავრობის სტრატეგიისა და სამოქმედი გეგმის შეფასება = Assessment of the EU integration communication and information : საქართველოს მთავრობის სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შეფასება = Strategy and it's action plan of the government of Georgia / თ. კინწურაშვილი. - თბილისი : მედიის განვითარების ფონდი, 2017. - 108 გვ. - ( ევროკომუნიკატორის გამოცემათა სერია ; N 2 ).

შენიშვნები: წაღმა-უკუღმა გამოცემა.

9789941088322

საგნობრივი რუბრიკები:
ინფორმაცია
კომუნიკაცია
ევროინტეგრაცია

UDC: 339.924(479.22:4)+004+316.4.063.3+316.772

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას