ნარევი სასმელის დასამზადებლად = COCKTAIL PREPARATION : სასარგებლო მოდელის პატენტი [ = Patent for utility model] : (11) GE U 2012 1747 Y : (51) A 23 L 2/02 (IPC, 2006) / ვახტანგ ცერცვაძე, ომარ გაბადაძე. - ქ. მცხეთა : საქპატენტი, პატენტის გამოქვეყ.თარიღი და ბიულეტენის ნომერი (45): 2012 11 12 #21. - სასარგებლო მოდელზე პატენტის სრული ტექსტი - 4 გვ. ; მუხლები: 1 დამოუკიდებელი.

შენიშვნები: - პატენტის სრული აღწერილობისა და ტექსტის მოსანახად ქართულ ენაზე დააწკაპეთ მარჯვენა მხარეს ბმულზე „სხვა ძიებები“ და შემდეგ საქპატენტის შესაბამის ბმულზე.

ნარევი შეიცავს, წონით ნაწილებში: 0,07 - 0,11 ბამიას ნაყენს, 0,01 სტევიას ნაყენს, 0,01 - 0,03ხილკენკრის წვენს და 0,86 - 0,9 წყალს.

1747 ge Y 2012-11-12 published Sakpatenti

საგნობრივი რუბრიკები:
უალკოჰოლო სასმელები
სასმელები
კვების მრეწველობა
ნარევი

სხვა ავტორები: ცერცვაძე, ვახტანგ, , გამომგონებელი ; გაბადაძე, ომარ , გამომგონებელი ;

საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - საქპატენტი

A23L2/02

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას