ფენოლური ნაერთებით გაჯერებული წითელი ჯიშის ყურძნის წვენის დამზადების ხერხი = METHOD FOR PRODUCTION OF JUICE FROM RED GRAPES VARIETIES SATURATED BY PHENOLIC COMPOUNDS : გამოგონების პატენტი = Patent for invention :(11) GE P 2011 5238 B : (51) A 23 L 2/02 (IPC, 2006) / ელენე სალია, ჯემალ მოლოდინაშვილი, ნანა ებელაშვილი, ნონა ჯორჯიკია, ირმა ბაღაშვილი, ნინო ჩხარტიშვილი. - ქ. მცხეთა : საქპატენტი, პატენტის გამოქვეყ.თარიღი და ბიულეტენის ნომერი (45): 2011 06 10 #11. - გამოგონებაზე პატენტის სრული ტექსტი - 3 გვ. ; მუხლები: 1 დამოუკიდებელი. ცხრილი 1.

შენიშვნები: - პატენტის სრული აღწერილობისა და ტექსტის მოსანახად ქართულ ენაზე დააწკაპეთ მარჯვენა მხარეს ბმულზე „სხვა ძიებები“ და შემდეგ საქპატენტის შესაბამის ბმულზე.

ხერხი ითვალისწინებს საფერავის, თავკვერის, ასურეთული შავის, შავკაპიტოს, ან მესხური შავის მტევნების გარეცხვას, კლერტის გაცლას, დაჭყლეტას, გაცხელებას, გამოწნეხვას და მიღებული წვენის პასტერიზაციას, ამასთან, ყურძნის მტევნებს გარეცხვის შემდეგ აცხელებენ 85°C ტემპერატურაზე პერიოდული მორევით, 25°C ტემპერატურამდე გაგრილების შემდეგ კი აცილებენ კლერტს და ჭყლეტავენ, მიღებულ დურდოს აცხელებენ 85°C ტემპერატურაზე 2 საათის განმავლობაში მორევით, 25°C ტემპერატურამდე გაგრილების შემდეგ დურდოს გამოწნეხავენ და მიღებულ წვენს აყოვნებენ 3 საათის განმავლობაში.

5238 ge B 2011-06-10 published Sakpatenti

საგნობრივი რუბრიკები:
სასმელები
ფენოლური ნაერთი
უალკოჰოლო სასმელები
კვების მრეწველობა
ყურძენი
წვენი

სხვა ავტორები: სალია, ელენე , გამომგონებელი ; მოლოდინაშვილი, ჯემალ , გამომგონებელი ; ებელაშვილი, ნანა , გამომგონებელი ; ჯორჯიკია, ნონა , გამომგონებელი ; ბაღაშვილი, ირმა , გამომგონებელი ; ჩხარტიშვილი, ნინო , გამომგონებელი ;

საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - საქპატენტი

A23L2/02

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას