მცირეალკოჰოლიანი სასმელი = Weakly-Alcoholic Drink “Festivali” : სასარგებლო მოდელის პატენტი [ = Patent for utility model] : (11) GE U 2004 1139 U : (51) A 23 L 2/00 (IPC, 2006) / ვლადიმერი გრძელიძე. - ქ. მცხეთა : საქპატენტი, პატენტი გამოქვეყ.თარიღი და ბიულეტენის ნომერი (45): 2004 11 10 # 21. - სასარგებლო მოდელზე პატენტის სრული ტექსტი - 4 გვ. ; ცხრილი: 1.

შენიშვნები: - პატენტის სრული აღწერილობისა და ტექსტის მოსანახად ქართულ ენაზე დააწკაპეთ მარჯვენა მხარეს ბმულზე „სხვა ძიებები“ და შემდეგ საქპატენტის შესაბამის ბმულზე.

1. ტექნიკური შედეგი სასმელის ორგანოლეპტიკური მახასიათებლების გაუმჯობესება და ასორტიმენტის გაფარ- თოება. 2. არსი სასმელი წონ.ნაწ.-ში შეიცავს 0,2-9 შაქარს, 1-9 ღვინოს, 0,01-0,9 ლიმონმჟავას, 0,01-0,9 სპირტს, 0,01-0,9 ბრენდს, 0,01-0,15 ვაშლის წვენს, 0,0005-0,003 ვანი- ლის ნაყენს, 0,01-0,08 ატმის ნაყენს, 0,001-0,05 კომშის ესენციას, 0,001-0,05 გარგარის ესენციას, 0,001-0,05 რომის ესენციას, 0,001-0,01 ბრენდის ესენციას, 0,01-0,1 ყვითელ საკვებ საღებავს და 0,1-0,9 წყალს. 3. გამოყენების სფერო კვების მრეწველობა, კერძოდ, მცირეალკოჰოლიანი სასმელების წარმოება.

1139 ge Y 2004-11-10 published Sakpatenti

საგნობრივი რუბრიკები:
უალკოჰოლო სასმელები
სასმელები
კვების მრეწველობა
ხილი
წვენი

სხვა ავტორები: გრძელიძე, ვლადიმერი, , გამომგონებელი ;

საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - საქპატენტი

A23L2/00

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას