მარწყვის სასმელი "გრძელიძე" = Wild Strawberry Non-Alcoholic Drink “Grdzelidze” : სასარგებლო მოდელის პატენტი [ = Patent for utility model] : (11) GE U 2004 1136 Y : (51) A 23 L 2/00 (IPC, 2006) / ვლადიმერი გრძელიძე. - ქ. მცხეთა : საქპატენტი, პატენტის გამოქვეყ.თარიღი და ბიულეტენის ნომერი (45): 2004 11 10 #21. - სასარგებლო მოდელზე პატენტის სრული ტექსტი - 3 გვ. ;

შენიშვნები: - პატენტის სრული აღწერილობისა და ტექსტის მოსანახად ქართულ ენაზე დააწკაპეთ მარჯვენა მხარეს ბმულზე „სხვა ძიებები“ და შემდეგ საქპატენტის შესაბამის ბმულზე.

მარწყვის უალკოჰოლო სასმელი განეკუთვნება კვების მრეწველობის დარგს, კერძოდ, უალკოჰოლო სასმელებს. მიღებულ სასმელს ახასიათებს გამაგრილებელი თვისებები, მას აქვს სასიამოვნო მარწყვის გემო და არომატი. სასმელის კუპაჟის შენახვის ვადა გაზრდილია 6 თვემდე. სასარგებლო მოდელი შეიცავს მასში შემავალ კომპონენტებს შემდეგი თანაფარდობით მას%: შაქარი -0,2-0,9 ლიმონის მჟავა -0,001-0,1 მარწყვის წვენი -65-75 ჯავზი -0,0001-0,02 ვანილი -0,0005-0,03 მიხაკი -0,001-1 მარწყვის ნაყენი -0,001-0,1 ნახშირმჟავა -1,0-12 წყალი დანარჩენი.

1136 ge Y 2004-11-10 published Sakpatenti

საგნობრივი რუბრიკები:
უალკოჰოლო სასმელები
გრძელიძე
სასმელები
მარწყვი
კვების მრეწველობა

სხვა ავტორები: გრძელიძე, ვლადიმერი, , გამომგონებელი ;

საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - საქპატენტი

A23L2/00

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას