ნაღების სასმელი = Creamy Non-Alcoholic Drink : სასარგებლო მოდელის პატენტი [ = Patent for utility model] : (11) GE U 2004 1141 Y : (51) A 23 L 2/00 (IPC, 2006) / ვლადიმერი გრძელიძე - ქ. მცხეთა : საქპატენტი, პატენტის გამოქვეყ.თარიღი და ბიულეტენის ნომერი (45): 2004 11 10 #21. - სასარგებლო მოდელზე პატენტის სრული ტექსტი - 3 გვ. ; ცხრილი: 1. .

შენიშვნები: - პატენტის სრული აღწერილობისა და ტექსტის მოსანახად ქართულ ენაზე დააწკაპეთ მარჯვენა მხარეს ბმულზე „სხვა ძიებები“ და შემდეგ საქპატენტის შესაბამის ბმულზე

სასმელი მას.%-ში შეიცავს 0,2-9 შაქარს, 0,008-0,3 ნახშირმჟავას, 0,001-0,5 კოლერს, 0,4-30 შესქელებულ რძეს, 0,001-0,003 ვანილინს, 0,001-0,5 ყვითელ საკვებ საღებავს, 0,001-1 ვანილის ესენციას, 0,0001-0,2 რძის ესენციას, 0,001-0,003 ჯავზს და წყალს-დანარჩენს.

1141 ge Y 2004-11-10 published Sakpatenti

საგნობრივი რუბრიკები:
უალკოჰოლო სასმელები.
სასმელები
კვების მრეწველობა
ნაღები

სხვა ავტორები: გრძელიძე, ვლადიმერი, , გამომგონებელი ;

საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - საქპატენტი

A23L2/00

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას