საგაზაფხულო უალკოჰოლო სასმელი "გრძელიძე" = Spring Non-Alcoholic Drink “Grdzelidze” : სასარგებლო მოდელის პატენტი [ = Patent for utility model] : (11) GE U 2004 1138 Y : (51) A 23 L 2/00 (IPC, 2006) / ვლადიმერი გრძელიძე - ქ. მცხეთა საქპატენტი, პატენტის გამოქვეყ.თარიღი და ბიულეტენის ნომერი (45): 2004 11 10 #21. - სასარგებლო მოდელზე პატენტის სრული ტექსტი - 3 გვ. ;

შენიშვნები: - პატენტის სრული აღწერილობისა და ტექსტის მოსანახად ქართულ ენაზე დააწკაპეთ მარჯვენა მხარეს ბმულზე „სხვა ძიებები“ და შემდეგ საქპატენტის შესაბამის ბმულზე.

სასარგებლო მოდელი განეკუთვნება კვების მრეწველობის დარგს, კერძოდ უალკოჰოლო სასმელებს. მიღებული სასმელი იძლევა ასორტიმენტის გაფართოების საშუალებას. საგაზაფხულო უალკოჰოლო სასმელი "გრძელიძე", შეიცავს შეიცავს შაქარს, ლიმონმჟაბას, ბარდის ზეთს, ბანილინს, ნახშირმჟაბას, წყალს, ბარდის ხმელ ფოთოლს, მიხაკს, კონიაკის ესეციას და წყალს კომპონენტების შემდეგი თანამიმდევრობით მას.%: შაქარი - 0,2-0,9 მალი ვარდის ფოთოლი 0,0001-0,8 ვარდის ზეთი - 0,0001-0,9 ვანილინი - 0,0005-0,3 ღვინო - 75-85 ლიმონმჟავა - 0,001-0,08 მიხაკი - 0,001-1 კონიაკის ესენცია - 0,0001-2 ნახშირმჟავა - 1,0-12 წყალი დანარჩენი

1138 ge Y 2004-11-10 published Sakpatenti

საგნობრივი რუბრიკები:
უალკოჰოლო სასმელები
სასმელები
გრძელიძე
კვების მრეწველობა

სხვა ავტორები: გრძელიძე, ვლადიმერი, , გამომგონებელი ;

საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - საქპატენტი

A23L2/00

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას