ნაღების უალკოჰოლო სასმელი "გრძელიძე" = Cream Non-alcoholic Beverage “Grdzelidze” : სასარგებლო მოდელის პატენტი [ = Patent for utility model] : (11) GE U 1999 418 Y : (51) A 23 L 2/00 (IPC, 2006) / ვლადიმერ გრძელიძე. - ქ. მცხეთა : საქპატენტი, პატენტის გამოქვეყ.თარიღი და ბიულეტენის ნომერი (45): 1999 01 29 #1. - სასარგებლო მოდელზე პატენტის სრული ტექსტი - 3 გვ. ;

შენიშვნები: - პატენტის სრული აღწერილობისა და ტექსტის მოსანახად ქართულ ენაზე დააწკაპეთ მარჯვენა მხარეს ბმულზე „სხვა ძიებები“ და შემდეგ საქპატენტის შესაბამის ბმულზე.

ნაღების უალკოჰოლო სასმელი შეიცავს მას.%: 0,2-9,0 შაქარს, 0,008-0,3 ნახშირმჟავას, 0,001-0,5 კოლერს, 0,4-30 შესქელებულ რძეს, 0,001-0,003 ვანილინს, 0,001-0,003 ჯავზს და დანარჩენ წყალს.

418 ge Y 1999-01-29 published Sakpatenti

საგნობრივი რუბრიკები:
უალკოჰოლო სასმელები
ნაღები
გრძელიძე
სასმელი
კვების მრეწველობა

სხვა ავტორები: გრძელიძე, ვლადიმერ , გამომგონებელი ;

საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - საქპატენტი

A213L2/00

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას