საგაზაფხულო უალკოჰოლო სასმელი "გრძელიძე" = Cream Non-alcoholic Beverage “Grdzelidze” : სასარგებლო მოდელის პატენტი [ = Patent for utility model] : (11) GE U 1999 421 Y : (51) A 23 L 2/00 (IPC, 2006) ვლადიმერ გრძელიძე. - ქ. მცხეთა : საქპატენტი, პატენტის გამოქვეყ.თარიღი და ბიულეტენის ნომერი (45): 1999 01 29 # 1. - სასარგებლო მოდელზე პატენტის სრული ტექსტი - 3 გვ. ;

შენიშვნები: - პატენტის სრული აღწერილობისა და ტექსტის მოსანახად ქართულ ენაზე დააწკაპეთ მარჯვენა მხარეს ბმულზე „სხვა ძიებები“ და შემდეგ საქპატენტის შესაბამის ბმულზე.

საგაზაფხულო უალკოჰოლო სასმელი შეიცავს მას.%: 0,2-0,9 შაქარს, 0,001-0,08 ლიმონმჟავას, 0,0001-0,9 ვარდის ზეთს, 0,0005-0,3 ვანილინს, 1,0-12,0 ნახშირმჟავას, 0,0001-0,8 ხმელი ვარდის ფოთოლს, 75-85 ღვინოს და დანარჩენს წყალს.

421 ge Y 1999-01-29 published Sakpatenti

საგნობრივი რუბრიკები:
უალკოჰოლო სასმელები
სასმელი
გრძელიძე
კვების მრეწველობა

სხვა ავტორები: გრძელიძე, ვლადიმერ , გამომგონებელი ;

საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - საქპატენტი

A23L2/00

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას