მცირეალკოჰოლიანი სასმელი "ფესტივალი" = Low-Alcoholic Drink “Festivali” : სასარგებლო მოდელის პატენტი [ = Patent for utility model] : (11) GE U 1990 510 Y : (51) A 23 L 2/00 (IPC, 2006) / ვლადიმერი გრძელიძე. - ქ. მცხეთა : საქპატენტი, პატენტის გამოქვეყ.თარიღი და ბიულეტენის ნომერი (45):1999 09 05 # 10. - სასარგებლო მოდელზე პატენტის სრული ტექსტი -3 გვ. ;

შენიშვნები: - პატენტის სრული აღწერილობისა და ტექსტის მოსანახად ქართულ ენაზე დააწკაპეთ მარჯვენა მხარეს ბმულზე „სხვა ძიებები“ და შემდეგ საქპატენტის შესაბამის ბმულზე.

სასმელი შეიცავს წონ.ნაწ.- ში: 0,2-9 შაქარს, 1-9 ღვინოს, 0,01-0,9 ლიმონ- მჟავას, 0,01-0,9 სპირტს, 0,01-0,9 კონიაკს, 0,01-0,15 ვაშლის წვენს, 0,0005- 0,003 ვანილის ნაყენს, 0,01-0,08 ატმის ნაყენს, 0,001-0,05 კომშის ესენციას, 0,001-0,05 გარგარის ესენციას, 0,001-0,05 რომის ესენციას, 0,01-0,1 ყვითელ სა- კვებ საღებავს, 0,1-0,9 წყალს.

510 ge Y 1999-09-05 published Sakpatenti

საგნობრივი რუბრიკები:
უალკოჰოლო სასმელები
სასმელები
მცირეალკოჰოლიანი სასმელები
კვების მრეწველობა
ფესტივალი

სხვა ავტორები: გრძელიძე, ვლადიმერი, , გამომგონებელი ;

საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - საქპატენტი

A23L2/00

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას