სიმსუქნის საწინააღმდეგო უალკოჰოლო სასმელი = Anti-Obesity Non-Alcoholic Drink : გამოგონების პატენტი = Patent for invention :(11) GE P 1999 1676 B : (51) A 23 L 2/00 (IPC, 2006) / მურმან ღვალაძე, გულნარა ღვალაძე. - ქ. მცხეთა : საქპატენტი, პატენტის გამოქვეყ.თარიღი და ბიულეტენის ნომერი (45): 1999 05 05 # 6. - გამოგონებაზე პატენტის სრული ტექსტი - 2 გვ. ; - პატენტის სრული აღწერილობისა და ტექსტის მოსანახად ქართულ ენაზე დააწკაპეთ მარჯვენა მხარეს ბმულზე „სხვა ძიებები“ და შემდეგ საქპატენტის შესაბამის ბმულზე.

1.ტექნიკური შედეგი სასმელის კვებითი ღირებულების ამაღლება, ასორტიმენტის გაფართოება, სი- მსუქნის საწინააღმდეგო აქტივობა. 2.არსი სიმსუქნის საწინააღმდეგო უალკოჰოლო სასმელი შეიცავს მას %: მცენარეული ნედლეულის სახით სამყურა ლიმონის ნატურალურ წვენს 4-5, შაქრის 19 %-იან წყალხსნარს 90-92 და ნახშირორჟანგს 4-5. 3.გამოყენების სფერო კვების მრეწველობა, კერძოდ უალკოჰოლო სასმელების წარმოება.

1676 ge B 1999-05-05 published Sakpatenti

საგნობრივი რუბრიკები:
სასმელები
უალკოჰოლო სასმელები
კვების მრეწველობა
მედიცინა
სიმსუქნე

სხვა ავტორები: ღვალაძე, მურმან , გამომგონებელი ; ღვალაძე, გულნარა , გამომგონებელი ;

საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - საქპატენტი

A23L2/00; A23L2/02

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას