შარაბიძე, თამარ

ქრისტიანული მოტივები XIX საუკუნის ქართველ კლასიკოსთა ლირიკაში : [დამხმარე სახელმძღვანელო ჰუმანიტარულ ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის] / თამარ შარაბიძე ; ივ. ჯავახიშვილის სახ.თბილ. სახელმწ. უნ-ტი. - - [თბილისი] : თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2008. - 185 გვ.

ბიბლიოგრ. : გვ. : 177–184.

9789941130267

საგნობრივი რუბრიკები:
ქართული ლიტერატურა
ქართული პოეზიის ისტორია
ქართული პოეზიის კრიტიკა

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

UDC: 821.353.1.09-1

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას