ალექსანდრე ლორია - 80 : საიუბილეო კრებული / საქ. საბიბლიოთეკო ასოციაცია, საქ. პარლამენტის ეროვნ. ბიბ-კა, საქ. ეროვნ. სამეცნ. ბიბ-კა ; შემდგ.: მ. მიქაბერიძე, გ. სტურუა, გ. თაყნიაშვილი ; რედ.: გურამ თაყნიაშვილი, მაია მიქაბერიძე. - თბილისი, 2014. - 100 გვ. : ფოტ.

9789941071232


ლორია, ალექსანდრე (მასზე)

საგნობრივი რუბრიკები:
საბიბლიოთეკო საქმე
საქართველოს ბიბლიოთეკარი

სხვა ავტორები: მიქაბერიძე, მაია ; სტურუა, გულნარა ; თაყნიაშვილი, გურამ ;

საქართველოს საბიბლიოთეკო ასოციაცია ; საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა ; საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა.

UDC: 02(479.22)(092)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას