თბილისის გეოფიზიკური ინსტიტუტი : 1934 : ტფილისის სეისმური სადგურის ბიულეტენი / სსრკ მეცნიერებათა აკადემიის საქართველოს ფილიალი, თბილისის გეოფიზიკური ინსტიტუტი. - ტფილისი, 1928 - - v.

შენიშვნები: გამოცემა გამოდიოდა შემდეგი სახელწოდებებით: ტფილისის სეისმური სადგურის ბიულეტენი, თბილისის გეოფიზიკური ინსტიტუტის ცენტრალური სეისმური სადგურის კვარტალური ბიულეტენი, სეისმური კვარტალური ბიულეტენი

საგნობრივი რუბრიკები:
გეოფიზიკა
ბიულეტენი
პერიოდიკა

სსრკ მეცნიერებათა აკადემიის საქართველოს ფილიალი თბილისის გეოფიზიკური ინსტიტუტი

UDC: 550.3(05)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას