გობეჯიშვილი, გერმანე, (1911- 1973 )

არქეოლოგიური გათხრები საბჭოთა საქართველოში / გერმანე გობეჯიშვილი ; საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიის ინსიტუტი. - თბილისი : საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია, 1952. - 168 გვ. : LXXI ფ. ტაბ. - ( მეცნიერულ-პოპულარული ლიტერატურის სერია ).

შენიშვნები: ი. გრიშაშვილის ბიბლიოთეკა-მუზეუმის კატალოგი.
წიგნში მიხ. კაკაბაძის წერილი ი. გრიშაშვილისადმი: „ბატონო იოსებ! გიგზავნით ჩვენ მიერ გამოცემულ ახალ წიგნებს:
1. გობეჯიშვილი, არქეოლოგ. გათხრები 5–10.
2. გეორგიკა IV. (სიმ. ყაუხჩიშვილი) 13 –
3. Вопросы этнографии Кавказа – 17-30
სულ 35-40
7. II. 53 წ. პატ.-ით მიხ. კაკაბაძე“.


ბიბლიოგრაფია შენიშვნებში.

საგნობრივი რუბრიკები:
არქეოლოგია
საქართველოს არქეოლოგია
არქეოლოგიური გათხრები საქართველოში

საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიის ინსტიტუტი

UDC: 902.2(479.22)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას