ახუაშვილი, იაკობ (მუხათელი)

ქართული გვარ - სახელები : მასალები ქართული გვარების ისტორიისათვის, 1 / იაკობ ახუაშვილი ; რედ. ალექსანდრე ღლონტი. - თბილისი : განათლება, 1994. - 710 გვ.

ბიბლიოგრ.: გვ. 792.

5505014348

საგნობრივი რუბრიკები:
ქართული ონომასტიკა
ქართული გვარების ისტორია

სხვა ავტორები: ლონტი, ალექსანდრე ;

UDC: 929.52(479.22)+811.353.1'373.2

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას