ბაქრაძე, აკაკი, კრიტიკოსი, ხელოვნებათმცოდნე, პუბლიცისტი, საზოგადო მოღვაწე, (1928-1999)

თხზულებანი. ტ. 4 : ცამეტი წელიწადი კინოში ; ნიღბების სამყაროში ; კინო / აკაკი ბაქრაძე ; [როსტომ ჩხეიძის საერთო რედ. , ტომის რედ. ლაშა ბაქრაძე]. - თბილისი : ნეკერი, 2005 - 767 გვ.

9994080857

საგნობრივი რუბრიკები:
ქართული კინოს ისტორია
ქართული თეატრის ისტორია

სხვა ავტორები: ჩხეიძე, როსტომ ; ბაქრაძე, ლაშა, ;

UDC: 791(=353.1)(09) + 792(=353.1)(09)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას