საქართველოს ისტორია : XIXსაუკუნე : სახელმძღვანელო ისტორიის ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის / ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ; [ავტ.: ვახტანგ ჯანჯღავა, ვახტანგ გურული, მერაბ ვაჩნაძე და სხვ. ; რედ.: ვ. გურული, ბ.კუპატაძე]. - თბილისი : არტანუჯი, 2004. - 263 გვ. : ილ.

9994011987

საგნობრივი რუბრიკები:
საქართველოს ისტორია, XIXს.
საქართველოს ხელისუფლება
რუსეთის კოლონიური პოლიტიკა
ეროვნული მოძრაობა
რეფორმები
საქართველოს ისტორიის სახელმძღვანელოები უმაღლესი სასწავლებლებისათვის

სხვა ავტორები: კუპატაძე, ბონდო ; ჯანჯღავა, ვახტანგ ; გურული, ვახტანგ, , ისტორიკოსი, ისტორიულ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, ( 1953− ); ვაჩნაძე, მერაბ, ( 1948 - );

UDC: 94(479.22)"18"(075.8)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას