მინდორაშვილი, დავით

არქეოლოგიური გათხრები ხევში : წგ. 4 : აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთის არქეოლოგიური ექსპედიციის შრომები / დავით მინდორაშვილი ;[რედ. რ. რამიშვილი] ; საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია ; არქეოლოგიური კვლევის ცენტრი. - თბილისი, 2005. - 242 გვ. : ტაბ., ილ. - ( აღმოსავლეთ სართველოს მთიანეთის არქეოლოგიური ექსპედიციის შრომები, IV ).

ბიბლიოგრ. : გვ. 180-196.

რეზ. რუს. და ინგლ. ენ..

9992808438

საგნობრივი რუბრიკები:
არქეოლოგია
არქეოლოგია საქართველოში
არქეოლოგიური გათხრები
არქეოლოგიური გათხრები აღმოსავლეთ საქართველოში
არქეოლოგიური გათხრები ხევში

სხვა ავტორები: რამიშვილი, რ. ;

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, არქეოლოგიური კვლევის ცენტრი

UDC: 902.2(479.221)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას