არქეოლოგიური ძიებანი : (ახალგაზრდა მკვლევართა II და III სამეცნიერო სესიების მასალები) / [რედ. :რ. რამიშვილი] ; საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია. - თბილისი : უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 1982. - 290 გვ.

საგნობრივი რუბრიკები:
არქეოლოგიური კვლევა საქართველოში

სხვა ავტორები: რამიშვილი, რ. ;

საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია

UDC: 902.2(479.22)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას