ჩუბინიშვილი, ტარიელ

მტკვრისა და არაქსის ორმდინარეთის უძველესი კულტურა : [არქეოლოგური გამოკვლევა] / ტ. ჩუბინიშვილი ; [რედ.: ირ. არაბული]. - თბილისი : საბჭოთა საქართველო, 1965. - 147 გვ. : ილ.

შენიშვნები: თავფურცეკლზე ტექსტი ქართულ და რუსულ ენებზე რეზიუმე რუსულ ენაზე

ბიბლიოგრაფია : გვ.137-146

საგნობრივი რუბრიკები:
არქეოლოგიური გათხრები საქართველოში
არქეოლოგიური გათხრები ამიერკავკასიაში
საქართველოს ისტორიის დოკუმენტური წყაროები

სხვა ავტორები: არაბული, ირ. ;

UDC: 902.2(479.2)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას