ჩაის სასმელი და მისი მიღების ხერხი = Tea Drink and Method for Obtaining the Same : გამოგონების პატენტი = Patent for invention : (11) GE P 2000 1892 B : (51) A 23 F 3/00 (IPC, 2006) / ლევან ლაზიშვილი, გივი სარჯველაძე, ვერა ბოლქვაძე, მარინა კობახიძე. - ქ. მცხეთა : საქპატენტი, პატენტის გამოქვეყ.თარიღი და ბიულეტენის ნომერი (45):1999 10 05 # 11. - გამოგონებაზე პატენტის სრული ტექსტი - 3 გვ. ; მუხლები:2 დამოუკიდებელი.

შენიშვნები: - პატენტის სრული აღწერილობისა და ტექსტის მოსანახად ქართულ ენაზე დააწკაპეთ მარჯვენა მხარეს ბმულზე „სხვა ძიებები“ და შემდეგ საქპატენტის შესაბამის ბმულზე.

1.ტექნიკური შედეგი მზა პროდუქტის ხარისხის გაუმჯობესება ნედლეულში ბიოლოგიურად აქტიურ ნივთიერება- თა საწყისი შემცველობის შენარჩუნების გზით და ენერგოდანახარჯების შემცირება. 2.არსი ჩაის სასმელი შეიცავს მას%: 2-3,5 ჩაის ფოთლის უჯრედის წვენს, 10-14 შაქარს, 0,02-0,04 ლიმონმჟავას და დანარჩენს წყალს, ხოლო სასმელის მიღების ხერხი ითვა- ლისწინებს ჩაის ფოთლის ჰიდროთერმულ დამუშავებას, მისგან უჯრედის წვენის გამო- ყოფას, წვენის წამოდუღებას, გაფილტვრას და მასში შაქრის, ლიმონმჟავისა და წყლის დამატებას. 3.გამოყენების სფერო კვების მრეწველობა, კერძოდ, ჩაის სასმელები. 2 დამოუკ.მ

1892 ge B 1999-11-05 published Sakpatenti

საგნობრივი რუბრიკები:
კვების მრეწველობა
ჩაის წარმოება
ჩაის სასმელები.

სხვა ავტორები: ლაზიშვილი, ლევან , გამომგონებელი ; სარჯველაძე, გივი , გამომგონებელი ; ბოლქვაძე, ვერა , გამომგონებელი ; კობახიძე, მარინა, , გამომგონებელი ;

საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - საქპატენტი

A23F3/00

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას