მაჭარაძე, ვალერიან

მასალები XVIII საუკუნის მეორე ნახევრის რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობის ისტორიისათვის = Mатериалы по истории русско-грузинских отношений второй половины XVIII века. ნაწილი I : რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობა XVIII საუკუნის 40-50-იანი წლების მიჯნაზე / ვალერიან მაჭარაძე ; რედ. : ვახტანგ გურული. - თბილისი : უნივერსალი, 2007. - 221 გვ . : პორტრ.

შენიშვნები: ტექსტი პარალ. რუსულ ენაზე.

ბიბლიოგრაფია შენიშვნებში

9789994064143

საგნობრივი რუბრიკები:
რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობის ისტორია
რუსეთ-თურქეთის ომი

სხვა ავტორები: გურული, ვახტანგ ;

UDC: 327(470:479.22)+94(479.22)"1768-1774"

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას