ბაქრაძე, აკაკი, კრიტიკოსი, ხელოვნებათმცოდნე, პუბლიცისტი, საზოგადო მოღვაწე, (1928-1999)

თხზულებანი : [8 ტომად] : ტ. 7. გაბაასება / [როსტომ ჩხეიძის საერთო რედ ; ტომის რედ : ლაშა ბაქრაძე]. - თბილისი : ნეკერი ; ლომისი, 2006. - 771 გვ. : 1ფ. პორტრ.

9994086650

საგნობრივი რუბრიკები:
ქართული ლიტერატურა

სხვა ავტორები: ჩხეიძე, როსტომ ; ბაქრაძე, ლაშა, ( 1965- );

UDC: 821.353.1.09

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას