მაცაბერიძე, მალხაზ

ქართული პოლიტიკა : ხელისუფლება და პოლიტიკური პროცესი : სალექციო კურსი სოციალური მეცნიერების მაგისტრატურისათვის / მალხაზ მაცაბერიძე ; რედ. : მარინე ჩიტაშვილი. - თბილისი, სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი, 2006. - 156 გვ. - ( სოციალურ მეცნიერებათა სერია ).

9994087231

საგნობრივი რუბრიკები:
სოციალური პოლიტიკა
საქართველოს სახელმწიფო წყობილება
სალექციო კურსი

სხვა ავტორები: ჩიტაშვილი, მარინე ;

UDC: 316.334.3+321(479.22)(042.2)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას