სტალინი, იოსებ, მარქსიზმ-ლენინიზმის თეორეტიკოსი, პროპაგანდისტი, ცკ-ის გენერალური მდივანი, (1879-1953)

მარქსიზმი და ენათმეცნიერების საკითხები / ი.სტალინი. - თბილისი : სახელმწიფო გამომცემლიბა, 1954. - 52 გვ

საგნობრივი რუბრიკები:
მარქსიზმი - ენათმეცნიერება

UDC: 141.821/822+81

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას