ი.ბ. სტალინი ქართულ პოეზიაში : ბიბლიოგრაფია / შემდგენ.: მ. იორდანაშვილი, მ. მელაძე, კ. ბახტაძე და ლ. ეგორაშვილი ; საქართველოს სსრ სახელმწიფო საჯარო ბიბლიოთეკა. - თბილისი ., 1941. - თავფურც., 3 დაუნომრავი გვ. 210 გვ. : 1 ჩართ. ფურც. პორტრ. ; 22სმ.

შენიშვნები: ი. გრიშაშვილის ბიბლიოთეკა-მუზეუმის კატალოგი.
ფორზაცზე: „ი. გრ. 1941. 21/IX“. იქვე: „მე-10-ჯერ, იხ. 52“.
გაზეთიდან ამონაჭერი წერილი „ი. ბ. სტალინი ქართულ პოეზიაში“, მინაწერით: „ახ. კომ.“, 18 ივნისი, 1941 წ. № 141“.


დანართი: წყაროების საძიებელი. გვ. 207-10.


დამატებითი თავფურცელი რუსულ ენაზე.


სტალინი, იოსებ, (1879-1953) (მასზე)

საგნობრივი რუბრიკები:
ქართული პოეზია
ბიბლიოგრაფია
სტალინი

სხვა ავტორები: იორდანაშვილი, მ. ; მელაძე, მ. ; ბახტაძე, კ. ; ეგორაშვილი, ლ. ;

საქართველოს სსრ სახელმწიფო საჯარო ბიბლიოთეკა

UDC: 016:821.353.1-1

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას