მიხეილ ნოდიას გეოფიზიკის ინსტიტუტი = Институт геофизики им. М.З. Нодиа = Mikheil Nodia Institute of Geophysics : 2013 : შრომათა კრებული მიძღვნილი გეოფიზიკის ინსტიტუტის დაარსებიდან 80 წლისთავისადმი / [რედაქტორი ვ. აბაშიძე ; რეცენზენტი ა. ამირანაშვილი]. - თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტამბა, - v. : ილ.


რეზიუმე ქართულ ენაზე

1512-1135

გეოფიზიკა -- პერიოდიკა

550.3(05)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას