საქართველოს სახელმწიფოს ხელმძღვანელები : ტ. 4 : ზვიად გამსახურდია საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარე (1990 წლის ნოემბერი - 1991 წლის აპრილი) : ოფიციალური დოკუმენტები, მიმართვები, ინტერვიუები : (ნაწ. 2) / საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა, პარლამენტის სამეცნიერო-საინფორმაციო უზრუნველყოფის განყოფილება ; შემდგ. მზია ხოსიტაშვილი. - თბილისი : საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა, 2015. - 335 გვ. - ( საქართველოს სახელმწიფოს ხელმძღვანელები, 1987-5576 ).

შენიშვნები: პირთა საძიებელი: გვ. 287-316.

ბიბლიოგრ. საძიებელი: გვ. 317-335.

9789941082665


გამსახურდია, ზვიად, (1939-1993) მეცნიერი, (მასზე)

საგნობრივი რუბრიკები:
საქართველოს პრეზიდენტები
საქართველოს სახელმწიფოს მეთაურები

სხვა ავტორები: ხოსიტაშვილი, მზია ;

საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა პარლამენტის სამეცნიერო-საინფორმაციო უზრუნველყოფის განყოფილება

UDC: 342.511(479.22) + 821.353.1-5 + 821.353.1-83+ 929(092გამსახურდია)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას