საქართველოს სახელმწიფოს ხელმძღვანელები : ტ. 5 : ზვიად გამსახურდია საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტი (1991) : ოფიციალური დოკუმენტები, მიმართვები, ინტერვიუები : (ნაწ. 2) / საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა, პარლამენტის სამეცნიერო-საინფორმაციო უზრუნველყოფის განყოფილება ; რედ.-შემდგ.: მზია ხოსიტაშვილი. - თბილისი : საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა, 2015. - 387 გვ. - ( საქართველოს სახელმწიფოს ხელმძღვანელები, 1987-5576 ).

შენიშვნები: საძიებლები : გვ. 336-364.

ბიბლიოგრაფიული საძიებელი : გვ. 365-387.

9789941062672


გამსახურდია, ზვიად, (1939-1993) მეცნიერი, (მასზე)

საგნობრივი რუბრიკები:
საქართველოს პრეზიდენტები
საქართველოს სახელმწიფოს მეთაურები

სხვა ავტორები: ხოსიტაშვილი, მზია ;

საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა პარლამენტის სამეცნიერო-საინფორმაციო უზრუნველყოფის განყოფილება

UDC: 342.511(479.22)(094) 342.511.7(479.22)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას