საქართველოს სახელმწიფოს ხელმძღვანელები : ტ. 6 : აკაკი ასათიანი : საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს თავჯდომარე (1991 წლის აპრილი - 1991 წლის დეკემბერი) : ოფიციალური დოკუმენტები, მიმართვები, ინტერვიუები / საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა, პარლამენტის სამეცნიერო-საინფორმაციო უზრუნველყოფის განყოფილება ; რედ.- შემდგ.: მზია ხოსიტაშვილი. - თბილისი : საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა, 2015. - 265 გვ. - ( საქართველოს სახელმწიფოს ხელმძღვანელები, 1987-5576 ).

9789941082689


ასათიანი, აკაკი (მასზე)

საგნობრივი რუბრიკები:
საქართველოს სახელმწიფოს ხელმძღვანელები

სხვა ავტორები: ხოსიტაშვილი, მზია ;

საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა პარლამენტის სამეცნიერო-საინფორმაციო უზრუნველყოფის განყოფილება

UDC: 342.511+342](479.22(092)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას