ჯაფარიძე, გოჩა, (1942−)

ქართველთა სავანეები და სამონასტრო თემი წმინდა მიწაზე XI-XVIII საუკუნეებში : (არაბული ნარატიული და დოკუმენტური წყაროების მიხედვით) / გოჩა ჯაფარიძე ; ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - თბილისი : მერიდიანი, 2018. - 364 გვ.

ბიბლიოგრ. : გვ.344-361.


რეზიუმე ინგლ. ენაზე

9789941254277

საგნობრივი რუბრიკები:
ქართული მონასტრები
ქართული მონასტრები წმინდა მიწაზე
სამონასტრო თემის ისტორია

ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

UDC: 27-788(479.22)(569.4)(09)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას