მემუარი საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობისა სახელმწიფოებსა და ერებს. - [ტფილისი, 1918]. - 12 გვ.

შენიშვნები: დამატება: I აქტი საქართველოს დამოუკიდებლობისა. II [საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული ისტორიული და სხვა დასაბუთება]. III [საქართველო, როგორც სატრანზიტო გზა. საქართველოს ბუნებრივი სიმდიდრე].

საგნობრივი რუბრიკები:
საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადება
საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტი
საქართველო, როგორც სატრანზიტო გზა
საქართველოს ბუნებრივი სიმდიდრე

UDC: 94(479.22)"1918.05" + 338(479.22) + 330.15(479.22)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას