ჭავჭავაძე, ალექსანდრე, (1786-1846)

თხზულებანი : სიმფონია ლექსიკონითურთ / ალ. ჭავჭავაძე ; ტექსტი გამოსაც. მოამზადეს, სიმფონია-ლექსიკონი შეადგინეს ავთანდილ არაბულმა, თეიმურაზ გვანცელაძემ და ამირან ლომთაძემ ; [რედ. : გოგი სალიაშვილი]. - თბილისი : თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 1996 (ს/ს "კეგელი"). - 319 გვ. - ( ქართველი კლასიკოსები ; ტ. 1. ).საგნობრივი რუბრიკები:
ქართული ლიტერატურა

სხვა ავტორები: არაბული, ავთანდილ ; გვანცელაძე, თეიმურაზ ; ლომთაძე, ამირან ; სალიაშვილი, გოგი ;

UDC: 821.353.1-1

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას