მამისიმედიშვილი, ხვთისო

პანკისი = Pankisi : წარსული და თანამედროვეობა / ხვთისო მამისიმედიშვილი ; ივ. ჯავახიშვილის სახ. სახელმწ. უნ-ტის ფოლკლორისტიკის დეპარტამენტის შრომები № 7 ;[რედ. : ზურაბ კიკნაძე]. - თბილისი : თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2008. - 405 გვ.

ბიბლიოგრ. : გვ. 371–379.


რეზიუმე ინგლ. ენაზე.

9789941130342

საგნობრივი რუბრიკები:
პანკისის ეთნოგრაფია
პანკისის ხეობა
პანკისის ისტორიული გეოგრაფია
საქართველოს ისტორია და ეთნოგრაფია

სხვა ავტორები: კიკნაძე, ზურაბ, ( 1933− );

UDC: 392(=351)+913+94](479.221.2)+392+94](479.22)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას