ჭავჭავაძე, ილია, მწერალი, საზოგადო მოღვაწე, (1837-1907)

მგზავრის წერილები / ილია ჭავჭავაძე ; შესავალი წერილი და კომენტ. სოლომონ ხუციშვილისა ; [რედ. გოგი სალიაშვილი] ; ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. - თბილისი : თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2004. - 85 გვ. - ( უნივერსიტეტი-სკოლას ).

9994012509

საგნობრივი რუბრიკები:
ქართული ლიტერატურა
ქართული ლიტერატურის ისტორია
ქართული ლიტერატურის კრიტიკა

სხვა ავტორები: სალიაშვილი, გოგი ;

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

UDC: 821.353.1-3

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას