მოწყობილობა სითხის სატურაცია-დეგაზაციისათვის = Device for Saturation and Degasification of Liquids : სასარგებლო მოდელის პატენტი = Patent for utility model : (11) GE U 1999 445 Y: (51) B 01 D 19/00 (IPC, 2006) / პაატა რუსაძე. - ქ. მცხეთა : საქპატენტი, პატენტის გამოქვეყ.თარიღი და ბიულეტენის ნომერი (45): 1999 03 12 # 4. - სასარგებლო მოდელზე პატენტის სრული ტექსტი - 4 გვ. ; 1 ფიგ.

შენიშვნები: - პატენტის სრული აღწერილობისა და ტექსტის მოსანახად ქართულ ენაზე დააწკაპეთ მარჯვენა მხარეს ბმულზე „სხვა ძიებები“ და შემდეგ საქპატენტის შესაბამის ბმულზე.

1. ტექნიკური შედეგი: ფუნქციონალური შესაძლებობის გაფართოება. 2. არსი. მოწყობილობა სითხის სატურაცია-დეგაზაციისათვის შეიცავს სადგარს, ვაკუუმურ საკანს, სითხის დისპერსიული განაწილების მექანიზმს, რომელიც შესრულებულია ნა- ხევარსფერული ეკრანისა და მასზე ცენტრალურ ნაწილში მოთავსებული კონუსური ბუნი- კის სახით, სითხის მიმწოდებელ და გამშვებ, ასევე აირის გამწოვ და დამჭირხნ მილ- სადენებს, რომელთაგან დამჭირხნი მილსადენი დაკავშირებულია მაღალი წნევის წყაროს- თან, ამასთან ვაკუუმური საკანი სადგართან სახსრულადაა დაკავშირებული და აღჭურვი- ლია მასში კონცენტრულად მოთავსებული პერფორირებული ცილინდრული გარსით, რომლის ცენტრშიც ბრუნვის შესაძლებლობით დაყენებულია ცილინდრული ფორმის გარსაცმი, მასში მოთავსებული სახურებელი ელემენტით, ხოლო გარსაცმზე ხისტად დამაგრებულია შემრევი ფრთები. 3.გამოყენების სფერო. სითხის სატურაცია-დეგაზაციის მოწყობილობები და მისი გამოყენება შესაძლებელია კვების მრეწველობაში.

445 ge Y 1999-03-12 published Sakpatenti

საგნობრივი რუბრიკები:
სატურაცია-დეგაზაცია
კვების მრეწველობა
უალკოჰოლო სასმელები
ალკოჰოლიანი სასმელები

სხვა ავტორები: რუსაძე, პაატა , გამომგონებელი ;

საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - საქპატენტი

B01D19/00; C12G1/06

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას