ამილახვარი, ზურაბ

ეგზოდინამიკური და ეკოლოგიური პროცესების გამოკვლევა საქართველოს ტერიტორიაზე ძიების გეოფიზიკური მეთოდებით : 04.00.22-გეოფიზიკა : ფიზიკა-მათმატიკის მეცნიერებათა კანდიდატგის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად წარმოდგენილი დისერტაცია / ზ.ლ. ამილახვარი ; სამეც. ხელმძღვანელები: პ. მინდელი , გ. ჯაში ; მ. ნოდიას გეოფიზიკის ინსტიტუტი. - თბილისი , 2006. - 116 გვ. : ილ.

ბიბლიოგრ.: გვ.111-116

საგნობრივი რუბრიკები:
გეოფიზიკა
დისერტაცია
ეგზოდინამიკური და ეკოლოგიური პროცესების გამოკვლევა

სხვა ავტორები: ჯაში, გ. ; მიდელი, პ. ;

მიხეილ ნოდიას გეოფიზიკის ინსტიტუტი

UDC: 550.3

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას