მაკალათია, სერგი, მწერალი, ისტორიკოსი, ეთნოგრაფი (1893-1974)

ხევსურეთი : [ეთნოგრაფიული ნაკვალევი] / სერგი მაკალათია ; რედ. ა. ჭინჭარაული. - თბილისი : ნაკადული, 1984. - 263 გვ. : 4 ფ. ილ.

ბიბლიოგრ.: გვ.262-263

საგნობრივი რუბრიკები:
ქართველების ეთნოგრაფია
ხევსურები
ხევსურეთის რეგიონლური გეოგრაფია
ხევსურეთის ისტორია

სხვა ავტორები: ჭინჭარაული, ა. ;

UDC: 39(=353.1)+913+94](479.221.14)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას