ბაქრაძე, აკაკი, (1928-1999)

აკაკი წერეთელი : ტკბილი ოცნება და მწარე სინამდვილე / აკაკი ბაქრაძე ; გამომცემელი: ლაშა ბაქრაძე ; რედ. თეა თვალავაძე ; გიორგი ლეონიძის სახელობის ქართული ლიტერატურის სახელმწიფო მუზეუმი. - თბილისი : ლიტერატურის მუზეუმი ; ფავორიტი სტილი, 2015. - 307გვ. : ილ.

ბიბლიოგრ. : გვ.301-307.

9789994028993


წერეთელი, აკაკი, (1840-1915) პოეტი, საზოგადო მოღვაწე, (მასზე)

საგნობრივი რუბრიკები:
ქართველი მწერალი
ქართული ლიტერატურის ისტორია და კრიტიკა

სხვა ავტორები: ბაქრაძე, ლაშა ; თვალავაძე, თეა ;

გიორგი ლეონიძის სახელობის ქართული ლიტერატურის სახელმწიფო მუზეუმი.

UDC: 821.353.1.09+821.353.1(092წერეთელი, აკ.)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას