ცისფერყანწელები : მიმოწერა. წგ. 1 / [გიორგი ლეონიძის სახელობის ქართული ლიტერატურის სახელმნწიფო მუზეუმი ; გამომცემელი: ლაშა ბაქრაძე ; რედაქტორი: თეა ვალავაძე]. - თბილისი : ლიტერატურის მუზეუმი, 2018. - 360 გვ.: ილ.

შენიშვნები: პირველ წიგნში ქრონოლოგიურად წარმოდგენილია 1902-1931 წლების მიმოწერა.


ტექსტი პარალ. რუს. ენაზე

9789941948077(ყველა წიგნი) 9789941948091(პირველი წიგნი)

საგნობრივი რუბრიკები:
ქართული ლიტერატურა
ქართული ლიტერატურის ისტორია და კროტიკა
მიმოწერა

სხვა ავტორები: თვალავაძე, თეა ; ბაქრაძე, ლაშა, , ფილოლოგი, გერმანისტი, ისტორიკოსი, ( 1965- );

გიორგი ლეონიძის სახელობის ქართული ლიტერატურის სახელმნწიფო მუზეუმი

UDC: 821.353.1.09

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას