ნიკოლოზ ბარათაშვილი = Nikoloz Baratashvili = Nikoloz Barataschwili = Николоз Бараташвили = Nikoloz Baratachvili : [კრებული] / რედაქტორი თეა თვალავაძე ; ინგლ. თარგმანი ლინ კოფფინ ; გერმ. თარგმანი ჰანს-ქრისტიან გიუნტერ ; რუს. თარგმანი ბორის პასტერნაკ ; ფრანგ. თარგმანი სერგი წულაძე ; გერმ. ტექსტის რედაქტორი მანანა პაიჭაძე ; წინასიტყვაობა ზაზა აბზიანიძე ; დიზაინი მანანა არაბული ; ფოტოების დამუშავება ალექსი კახნიაშვილი ; გიორგი ლეონიძის სახელობის ქართული ლიტერატურის სახელმწიფო მუზეუმი. - თბილისი : ლიტერატურის მუზეუმი : ლაშა ბაქრაძე, 2017 (სტამბა სეზანი) . - 322 გვ.: ილ.

შენიშვნები: წიგნი დაიბეჭდა საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს მხარდაჭერით.
თავფურცელი და ტექსტი ქართ., ინგლ., გერ., რუს. და ფრანგ. ენებზე.

9789941948084


ბარათაშვილი, ნიკოლოზ, (1817-1845) (მასზე)

საგნობრივი რუბრიკები:
ქართველი პოეტი
ქართული ლიტერატურის ისტორია და კრიტიკა
ქართული პოეზია
ხელნაწერი ტექსტი

სხვა ავტორები: თვალავაძე, თეა ; ბაქრაძე, ლაშა, , ფილოლოგი, გერმანისტი, ისტორიკოსი, ( 1965- );

გიორგი ლეონიძის სახელობის ქართული ლიტერატურის სახელმნწიფო მუზეუმი

UDC: 821.353.1.09+821.353.1-1+091.5(=353.1)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას