ხაჭაპურიძე, ირინა

ფრანც გრილპარცერის თეორიულ-ესთეტიკური შეხედულებანი და ტრილოგია "ოქროს საწმისი" : 1005 - ფილოლოგია. ფილოლოგიის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად წარმოდგენილი დისერტაციის ავტორეფერატი / აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი ; [სამეცნ. ხელმძღვ. ნანული კაკაურიძე]. - ქუთაისი, 2018. - 52 გვ.


ტექსტი პარალ. გერმანულ ენაზე


გრილპარცერი, ფრანც, (1791-1872) (მასზე)

საგნობრივი რუბრიკები:
ავსტრიელი მწერალი
ავსტრიული ლიტერატურის ისტორია და კრიტიკა
ავტორეფერატი

სხვა ავტორები: კაკაურიძე, ნანული ;

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

UDC: 821.112.2(436).09(043)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას